Ağrı Eşiği, Ferhan Topçu

0

“Bir zamanlar Ağrı Dağı eteklerinde birçok milliyetten insan kardeşçe yaşardı. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni’si, Gürcü’sü…” dedi Hamit. Sözünü Kemal Öğretmen tamamladı. “Kürtler Agiri, Ermeniler Ararat, Türkler Ağrı demişler insanlığı kucaklayan bu yüce dağa… Bir gün gelmiş Ağrı’da kardeşlik bitmiş. İsmiyle özdeşleşmiş, Anadolu’nun Ağrı’sı olmuş…

“Ne zaman ki emperyalistler Anadolu’ya girdiler, kardeşlik bozuldu. Ermenilerin yaşadığı kıyımı anlayabilmek için Alman emperyalizminin Osmanlı üzerindeki emellerini ve Ermenileri arkalayan Çarlık Rusya’sının ve İngiliz emperyalizminin bölgedeki fonksiyonlarını doğru değerlendirmek gerekir.”

Leave A Reply