Öğrenci Koçluğu, Özlem Hanlıoğlu

0

Özlem Hanlıoğlu_Eğitim Koçu_İng.oğr.

Öğrenci Koçluğu Nedir ?

Öğrenci Koçluğu, uluslararası alanda kabul edilmiş, etik kuralları olan bilimsel bir yöntem ve bir meslektir. Koçluk, güçlü sorular ve güçlü teknikler yardımıyla, kişinin beyin sistemini, onun amaç ve hedeflerine uygun olarak, en etkin şekilde kullanmasına yardımcı olan bir süreç programıdır.

Öğrenci Koçluğu, gençlerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için yapmak istediklerine odaklanma süresince elde edeceği sıra dışı farkındalıklarını hayata geçireceği interaktif bir süreçtir. Bu süreçte koç ve öğrenci işbirliği içinde birlikte yol alırlar. Öğrenci koçluğunda amaç; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Öğrenci koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarının sonuca ulaşmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmesine yardımcı olur.

Öğrenci koçu, öğrenciye neyi nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirlemesinde destek olur. Bu hedeflere ulaşması için koç, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. Öğrencinin ilgi ve becerilerini göz önünde bulundurarak, kendisini daha iyi tanımasını sağlar. Kendisini tanıyan, bilen bir öğrenci yapacağı seçimlerde daha kararlı ve koyacağı hedefleri gerçekleştirmekte daha istekli olacaktır.

Öğrencinin yaşam yolunda doğru bir biçimde ilerlemesi için doğru odaklanma şarttır. Koçluk, doğru odaklanmayı sağlar. Doğru ve güçlü sorular, doğru ve güçlü cevaplara ulaştırır. Ne kadar iyi cevap bulduğun ne kadar güçlü soru sorduğunla ilgilidir. Koçluk sistemi güçlü sorular yardımıyla öğrenciyi amaç ve hedeflerine ulaştırır. Güçlü sorular, bireyin kendi doğrusunu bulmasını sağlar. Kişiyi harekete geçiren ona söylenenler değil, onun kendine söyledikleridir.

Koçluk sistemi, öğrencinin bulunduğu nokta ile ulaşmak istediği noktayı tespit eder ve ölçümler. Böylece ilerleme tek bir görüşmede dahi hızla sağlanır. Yapılması gerekenler, koç ve öğrenci tarafından belirlenir ve yazılı hale getirilir. Koçun görevi belirlenen bu eylem adımlarını takip ederek fikirlerin yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Öğrenci koçluğu akıl vermek, terapi yapmak, kişi adına düşünmek, yol göstermek ya da ders çalıştırmak değildir. Aksine koçlukta her öğrenci tam ve bütün olarak kabul edilir. Aslında tüm soruların cevapları kendisinde saklıdır. Önemli olan ihtiyaç duyduğu cevapları su yüzüne çıkartmak, pozitif bir bakış açısı geliştirerek bunları eylem adımlarına dönüştürmek ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.

Leave A Reply